Käyttöehdot

 

Palvelun osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Mammuth 1773585-5 (Palveluntarjoaja) sekä palveluita käyttävä yritys, yksityishenkilö tai yhteisö (Asiakas). Palvelu tarjotaan Laskut.online -verkkosivulla (Palvelu).

Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy nämä ehdot.

Palvelun kuvaus

Laskut.online on suomalainen internetpohjainen laskupalvelu. Palvelu on tarkoitettu yksityisten henkilöiden, seurojen, yhdistysten ja yritysten käyttöön.

Palvelun käyttö on ilmaista. Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi.

Palveluiden käyttö

Palvelun sisältöä suojaa tekijänoikeuslaki. Se on Palveluntarjojajan omaisuutta. Palvelun kopioiminen ja jakeleminen on kielletty. Palveluiden koneellinen tai automatisoitu hakeminen on niin ikään kiellettyä, poislukien Palvelun tarjoama API-rajapinta. Palvelua tulee käyttää siten, ettei Palveluntarjoajalle, yhteistyötahoille tai muille käyttäjille aiheudu häiriöitä. Palvelun käyttö rikollisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.

Jäseneksi liittyminen

Asiakkaan on rekisteröinnin yhteydessä annettava totuudenmukaiset rekisteröintitiedot, eli vähintään käyttäjätunnus, salasana ja toimiva sähköpostiosoite. Asiakkaan täytyy pitää huoli ilmoittamiensa tietojen ajantasaisuudesta.

Palveluiden käytön lopettaminen

Asiakas ja Palveluntarjoaja voivat milloin tahansa lopettaa palvelusuhteen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus varoittamatta sulkea palvelu tilapäisesti tai kokonaan.

Jos Asiakas rikkoo palvelun käyttöehtoja, voidaan hänen käyttäjätunnuksensa poistaa ilman varoitusta. Palveluntarjoajalla on oikeus estää milloin tahansa Asiakkaan pääsyn sivuilleen.

Palveluntarjoajan ja käyttäjien vastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista ansiomenetyksistä virheellisten laskutietojen seurauksena eikä myöskäään Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä ongelmista tai kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa kustannuksista Asiakkaalle, laskun vastaanottajalle tai muille tahoille. Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen saatavuudesta eikä myöskään Asiakkaan laatimasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa palvelun jatkumista, säilymistä tai sen katkotonta toimintaa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaalle tai muille tahoille vahingoista tai kustannuksesta, joka aiheutuu palvelunestohyökkäyksestä, tietovarkaudesta, viruksesta tai teknologisesti haitallisesta materiaalista. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisten väärinkäytösten yhteydessä, Asiakas on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille.

Ehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Sovellettava laki

Palveluihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoaja luovuttaa viranomaisille tietoja vain lakiin perustuvien yksilöityjen tietopyyntöjen perusteella. Kaikki erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.